Taisyklės | Privatumo politika

Taisyklės

Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp elektroninės parduotuvės http://www.retroknygos.lt (toliau – RETROKNYGOS.LT, e-parduotuvė, mūsų, mumis, mes) ir RETROKNYGOS.LT kliento (toliau - Jūs, Jūsų, Jums, Jus) dalis, supažindinančios Jus su e-parduotuvės prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios RETROKNYGOS.LT ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu e-parduotuvėje.
  
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3. juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2. Jeigu Jūs norite naudotis e-parduotuvės paslaugomis, privalote užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Jūs elektroniniu būdu pateikiate informaciją apie save ir perėjote prie tolimesnių veiksmų.
3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta  „Privatumo politika“.
4. Prekių kainos, nurodytos e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Jums yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir RETROKNYGOS.LT laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e–parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Kitas žingsnis“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp RETROKNYGOS.LT ir Jūsų yra saugoma e – parduotuvėje ir Jums gali būti prieinama elektronine forma. 
6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą RETROKNYGOS.LT Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.
 
II. JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e-parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. 
8. Jūs, naudodamasis e -parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis. 
9. Jūs e–parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Jūsų asmens duomenys ir mes apie tai nebūsime informuoti, Jūs prisiimsite visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
10. Jūs atsakote už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve. 
11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
12. Jūs privalote būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes. 
13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti RETROKNYGOS.LT el.paštu info@retroknygos.lt. RETROKNYGOS.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju RETROKNYGOS.LT ir turi teisę laikyti, kad veiksmus e-parduotuvėje atlikote Jūs.
14. RETROKNYGOS.LT neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e-parduotuvės paslaugomis.                                                                                                                                                                                                      
15. Kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, prašome leisti įrašyti Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) informaciją (slapukus, angl. "cookies").Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
 
III. RETROKNYGOS.LT TEISĖS IR PAREIGOS
 
16. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, RETROKNYGOS.LT turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats. 
17. RETROKNYGOS.LT pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti e – parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
18. RETROKNYGOS.LT įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis e–parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 
19. RETROKNYGOS.LT, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.
 
IV. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES
 
20. Už prekes Jūs galime atsiskaityti naudojant Mokėjimai.lt sistema.
 
IV. PREKIŲ PRISTATYMAS
 
21. Kai priėmus užsakymą prekės pakraunamos Lietuvoje esančiame sandėlyje, RETROKNYGOS.LT įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes po apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje: 
21.1. per 4 (keturias) darbo dienas, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 19.1, 19.3 punktus;
21.2. apmokant pagal Taisyklių 19.2. punktą, prekės pristatomos per 4 (keturias) darbo dienas nuo patvirtinimo iš banko gavimo. 
22. Kai priėmus užsakymą prekės pakraunamos užsienyje esančiame sandėlyje, RETROKNYGOS.LT įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes po apmokėjimo Jūsų užsakyme nurodytu adresu Lietuvos arba užsienio valstybės teritorijoje: 
22.1. per individualiai suderintą ir užsakymo patvirtinime nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 19.1, 19.3 punktus;
22.2. apmokant pagal Taisyklių 19.2. punktą, prekės pristatomos per per individualiai suderintą ir užsakymo patvirtinime nurodytą terminą, skaičiuojant nuo patvirtinimo iš banko gavimo.. 
23. Prekes pristatys RETROKNYGOS.LT įgaliotas atstovas. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. 
24. Prekės pristatymo metu kartu su mūsų įgaliotu atstovu Jūs privalote patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje, bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Jeigu pristatytos prekės komplektacijoje nėra kokių nors dalių ar dokumentų (pvz., garantinio talono ar pan.), Jūs privalote apie tai nedelsiant informuoti RETROKNYGOS.LT.
24.1. Jeigu Jūs neužsakote Prekės pristatymo paslaugos į Jūsų nurodytą vietą, tokiu atveju Jūsprivalote RETROKNYGOS.LT nurodytu laiku ir nurodytu adresu atvykti į RETROKNYGOS.LT prekių sandėlį ir atsiimti savo užsakytą prekę. Prekės atsiėmimo sandėlyje metu Jums perduodama Jūsų užsakyta prekė su originalia pakuote ir Jūs privalote pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavote. RETROKNYGOS.LT prekių sandėlyje nėra galimybių perkamų prekių apžiūrėti, išbandyti, kitaip patikrinti jų kokybės, kadangi tai nėra prekių sandėlio funkcija. Šiuo atveju laikoma, kad prekių pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta elektroniniu būdu, todėl pirkėjui yra suteikiama papildoma teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties per septynias darbo dienas po prekės gavimo (kitaip tariant, prekės apžiūrėjimas, išbandymas, kitoks prekės kokybės ir komplektiškumo patikrinimas atliekamas paties pirkėjo pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku).
24.2. Jums neatvykus RETROKNYGOS.LT nurodytu laiku atsiimti prekės iš sandėlio, ji bus saugoma ne ilgiau kaip 7 dienas, o dėl jos naujo atsiėmimo laiko privaloma iš anksto suderinti su RETROKNYGOS.LT. Jeigu Jūs atsiimate prekę iš sandėlio pavėlavę daugiau kaip 7 dienas, už kiekvieną paskesnę prekės saugojimo dieną iki jos atsiėmimo iš Jūsų bus imamas prekės saugojimo mokestis (2 proc. nuo prekės vertės už kiekvieną saugojimo dieną, tačiau iš viso ne daugiau kaip 50 Lt). Jeigu Jūs pavėluojate atsiimti prekę ilgiau kaip 30 dienų, RETROKNYGOS.LT atsiunčia Jums įspėjimą apie ketinimą per artimiausias 7 dienas nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. Jums nesureagavus į įspėjimą, RETROKNYGOS.LT nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, išskaičiuoja iš Jūsų sumokėtų už prekę pinigų jos saugojimo išlaidas, kurios negali viršyti 50 Lt, ir likusią pinigų sumą grąžina Jums į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.
25. Pristatymo išlaidos į e-parduotuvėje nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos kaip numatyta Taisyklių 4 punkte.
 
IV. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
 
26. Perkant prekę iš el.parduotuvės RETROKNYGOS.LT perkate prekę kurį yra naudota todėl gražinimui yra taikomos LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES NUTARIME priimtame 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 16 punkte numatytos taisyklės.

 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
27. RETROKNYGOS.LT pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e–parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje. 
28. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
29. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
30. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
31. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

 
1. Ši privatumo politika reglamentuoja IĮ „RETRO KNYGOS“ elektroninės parduotuvės (toliau – RETROKNYGOS.LT)  ir RETROKNYGOS.LT kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad RETROKNYGOS.LT juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
4. RETROKNYGOS.LT vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis "Naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių";
4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
4.3.3. RETROKNYGOS.LT yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia RETROKNYGOS.LT arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 
4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali:
5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
5.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
5.3. juridiniai asmenys;
5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.
 
II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
 
7. RETROKNYGOS.LT gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
7.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
8. Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
9. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis RETROKNYGOS.LT įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
10. RETROKNYGOS.LT gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
 
III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 
11. RETROKNYGOS.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
11.1. tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
11.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 
IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
12. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 
V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas
 
13. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
14. RETROKNYGOS.LT, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu paštu info@retroknygos.lt arba paštu: Tiltų g. 19, LT-91249 Klaipėda).
 
VI. Privatumo politikos keitimas
15. RETROKNYGOS.LT turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e-parduotuvėje “Naujienų“ skiltyje.
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.
17. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@retroknygos.lt arba paštu: Tiltų g. 19, LT-91249 Klaipėda) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.
18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija