Vadyba

Rodymas: Sąrašas Tinklelis
Rodyti:
Rūšiuoti pagal:
Vytautas Pranulis - Marketingas - 1999

Vytautas Pranulis - Marketingas - 1999

Vadovėlyje išsamiai išdėstytas marketingo kursas, apimantis pagrindinius šio dalyko teorijos ir prak...
7.90€
A. Bartkienė - Rinkos kainų politika ir kainodara - 1993

A. Bartkienė - Rinkos kainų politika ir kainodara - 1993

Knygoje nagrinėjami teoriniai ir praktiniai kainų politikos ir kainodaros klausimai. .....
2.60€

Antanas Bosas - Korporacijų strategijos ir konkurencinis potencialas - 2002

Monografijoje, remiantis šalies ir užsienio mokslininkų tyrimų analize bei asmenine patirtimi ir tyr...
7.40€
D. Jokubauskas - Reklama ir jos poveikis vartotojui - 2003

D. Jokubauskas - Reklama ir jos poveikis vartotojui - 2003

Šioje knygoje skaitytojas galės rasti atsakymus į pagrindinius klausimus, susijusius su reklamos mok...
0.00€
E. M. Goldratt - Tikslas II. Sėkmė nepriklauso nuo laimės - 2002

E. M. Goldratt - Tikslas II. Sėkmė nepriklauso nuo laimės - 2002

Tai romano formoje pateikta rinkos problemų analizė ir realiai įgyvendinti ir įgyvendinami marketing...
10.00€
E. Vilkas - Ekonominis Lietuvos veidas - 2008

E. Vilkas - Ekonominis Lietuvos veidas - 2008

Antroje populiariosios publicistikos dvitomio knygoje pateikiami komentarai žurnalui „Veidas“ 2002-2...
8.20€

Edmundas Žalpys - Meno aritmetika. Pirmoji knyga - 2004

Pirmoji lietuvių autorių kultūros vadybos knyga, parašyta meno teoretikų ir praktinėje veikloje žino...
4.90€
F. Bastiat - Ekonominių ir politinių esė rinktinė - 2007

F. Bastiat - Ekonominių ir politinių esė rinktinė - 2007

Frederikas Bastiatas (1801-1850) – prancūzų ekonomistas, politinis veikėjas ir publicistas. Lai...
3.80€
G. A. Akerlof, R. J. Shiller - Kvailių žvejonė: manipuliacijų ir apgaulių ekonomika - 2016

G. A. Akerlof, R. J. Shiller - Kvailių žvejonė: manipuliacijų ir apgaulių ekonomika - 2016

Nuo pat Adamo Smitho laikų ekonomikos mokslas rėmėsi esmine prielaida, kad laisvoji rinka – tarsi ne...
0.00€
Hermann Rauhe - Kultūros vadyba: profesionalaus meno teorija ir praktika - 2004

Hermann Rauhe - Kultūros vadyba: profesionalaus meno teorija ir praktika - 2004

Būklė: IDEALI Ši knyga turėtų užpildyti specialiosios literatūros apie profesionalią kultūros įst...
7.00€
Howard Schultz -  Kava su meile - 2008

Howard Schultz - Kava su meile - 2008

Viena žaviausių pastarųjų dešimtmečių verslo istorijų apie kompaniją, prasidėjusią nuo krautuv...
7.60€

I. Baranauskienė, A. Juodraitis - Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: Sėkmės prielaidos - 2008

Mo­no­g­ra­fi­jo­je­, re­mia­ntis kritine­ te­o­rinių ša­ltinių a­na­lize­ be­i a­uto­rių o­rig­ina­...
5.50€
J. Grant -  Ženklodara mirė. Tegyvuoja Ženklodara! - 2007

J. Grant - Ženklodara mirė. Tegyvuoja Ženklodara! - 2007

Knygoje naujai vertinama prekės ženklo samprata šiandienos rinkoje – plačiai vartojamos ženklodaro...
0.00€
J. Mariotti - Protinga rinkodara - 2006

J. Mariotti - Protinga rinkodara - 2006

Tam, kad gerai išmanytumėte rinkodarą šiame greitai kintančių žinių, informacijos lavinų, visus pasi...
5.95€

Jorge A. Vasconcellos e Sa - Strateginiai ėjimai - 2008

Pergalė, arba verslo sėkmė, priklauso nuo to, kaip ir kokios laikomasi strategijos. Tačiau kaip įve...
7.60€