Dalykinė literatūra

Rodoma nuo {start} iki {end} iš {total} ({pages} puslapių)

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Balčiūnienė - Kupiškėnų patarmės intarpai ir -sta kamieno veiksmažodžiai - 2014

16.35€

Be mokesčių: 16.35€

Monografijoje tiriami kupiškėnų patarmės intarpai ir -sta kamieno veiksmažodžiai...

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Brazaitis - Dinaminių sistemų modeliavimas - 2007

9.80€

Be mokesčių: 9.80€

Metodinėje knygoje „Dinaminių sistemų modeliavimas“ pateikti laboratoriniai darbai elektros inžineri..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Bučienė - Žemdirbystes sistemų ekologiniai ryšiai - 2003

5.25€

Be mokesčių: 5.25€

Kas yra žemdirbystės sistema, kokios jos sudėtinės dalys, kokie jos ryšiai su agroekosistemos kompon..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Girininkas - Baltų kultūros ištakos, II. - 2011

16.60€

Be mokesčių: 16.60€

Studijoje nagrinėjama prabaltų kultūros ištakų raida nuo vėlyvojo paleolito iki ankstyvojo bronzos a..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Grigelis - Akademikas Vytautas Gudelis - 2011

11.45€

Be mokesčių: 11.45€

Leidinys skirtas žymiam mokslininkui, Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui, Upsalos universite..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Kaukienė - Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija. 2 dalis - 2002

8.20€

Be mokesčių: 8.20€

Knygoje įvairiais aspektais tiriami lietuvių kalbos veiksmažodžiai, turintys šaknyje balsius i, u, y..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Kaukienė - Prūsų kalbos tyrinėjimai II - 2011

18.80€

Be mokesčių: 18.80€

Monografija susideda iš 4 skyrių: I skyrius skirtas fonetikos dalykams (prūsų kalbos reiškiniai gret..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Kaukienė, D. Pakalniškienė - Prūsų kalba - 2011

16.35€

Be mokesčių: 16.35€

Vadovėlį sudaro keturios dalys, skirtos įvairiems prūsų kalbos lygmenims: fonetikai ir rašybai, leks..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Salytė - Bestuburių zoologijos laboratoriniai darbai - 2012

5.75€

Be mokesčių: 5.75€

Šis leidinys skirtas Klaipėdos universiteto biologijos, ekologijos ir aplinkotyros (nuolatinių ir iš..

Klaipėdos universiteto leidykla

A. Župerka, E. Župerkienė - Rinkodaros valdymo kursinio projekto rengimo metodiniai nurodymai - 2007

1.45€

Be mokesčių: 1.45€

Metodika studentams ir dėstytojams...

Klaipėdos universiteto leidykla

B. Jatkauskienė - Andragogų profesionalizacijos sistemos procesionali raiška - 2013

24.55€

Be mokesčių: 24.55€

Jei šiandien prabylama apie andragogų profesionalizaciją, tai kalbama ne tam, kad norėtųsi pabrėžti ..

Klaipėdos universiteto leidykla

B. Jatkauskienė, A. Jovarauskaitė - Tutoriaus veikla paramos, pagalbos studentui aspektu - 2011

11.85€

Be mokesčių: 11.85€

Studijų knyga skirta Andragogikos bakalauro bei magistrantūros studijų studentams ir tiems, kurie do..

Klaipėdos universiteto leidykla

B. Jatkauskienė, G.Tolutienė - Aiškinamasis andragogikos terminų žodynas - 2012

13.90€

Be mokesčių: 13.90€

Leidinio paskirtis - pateikti dažniausiai vartojamus specifinius andragogikos terminus, sąvokas abėc..

Klaipėdos universiteto leidykla

B. Jatkauskienė, R. Andriekienė - Heterogeniškumo valdymas - 2014

9.00€

Be mokesčių: 9.00€

Knygą „Heterogeniškumo valdymas“ sudaro trys dalys pagal numatytas studijų dalyko temas. Pradžioje p..

Klaipėdos universiteto leidykla

B. Jatkauskienė, R. M. Andriekienė - Universiteto dėstytojų veiklos daugiafunkcionalumas profesional...

11.45€

Be mokesčių: 11.45€

Monografijoje autorės gvildena keletą svarbių kiekvienam universitetui, jo dėstytojams klausimų: kas..

Klaipėdos universiteto leidykla

B. Strukčinskienė - Sužalojimai mokykloje ir jų prevencija - 2011

4.40€

Be mokesčių: 4.40€

Mokomojoje knygoje aptariami vaikų ir paauglių sužalojimai mkykloje, traumatizmo mokyklos aplinkoje ..

Klaipėdos universiteto leidykla

C. G. Johannsen, N. O. Pors - Pokyčių ir kokybės valdymas bibliotekose - 2005

8.20€

Be mokesčių: 8.20€

Knyga skirta bibliotekų vadovams bei kitiems bibliotekų darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems vadovau..

Klaipėdos universiteto leidykla

D. Daunys, K. Dučinskas - Biometrijos ivadas - 2007

4.95€

Be mokesčių: 4.95€

Leidinys skirtas Klaipėdos universiteto ekologijos ir biologijos specialybių studentams. Jo tikslas ..

Klaipėdos universiteto leidykla

D. Lekavičienė - Bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodika - 2004

2.60€

Be mokesčių: 2.60€

Šios metodinės rekomendacijos supažindina su bakalauro baigiamojo darbo rašymo bei žodinio pristatym..

Rodoma nuo {start} iki {end} iš {total} ({pages} puslapių)